CMD w Berlinie Schöneberg

CMD W PROXIMED PHYSIO

CMD to skrót od "Craniomandibular Dysfunction" (zaburzenia czaszkowo-żuchwowe). Terminem tym określa się wszystkie dolegliwości związane ze stawem skroniowo-żuchwowym. Około jedna trzecia dorosłej populacji cierpi na tego typu dysfunkcje (CMD). Ponieważ 3,6% dzieci poniżej 6 roku życia również cierpi na problemy związane z CMD, leczenie CMD u dzieci również odgrywa ważną rolę. Problem ze stawem skroniowo-żuchwowym często powoduje dolegliwości, które jednak nie zawsze objawiają się w okolicy stawu skroniowo-żuchwowego. Zwykle nie powstają one w miejscu odczuwanego bólu. 

OBJAWY LECZENIA CMD

CZEGO OCZEKIWAĆ?

01/ BEFUNDUNG

Badanie funkcjonalne i określenie możliwych przyczyn dolegliwości

02/TREATMENT

Zmniejszenie bólu i poprawa funkcjonowania poprzez terapię manualną i techniki osteopatyczne.

03/INDYWIDUALNY PLAN

Stworzenie indywidualnej strategii leczenia wraz z uzupełniającymi filmami wideo z ćwiczeniami do dalszego treningu w domu.

W badaniu diagnostycznym i funkcjonalnym ustalamy możliwe przyczyny dolegliwości. Są one następnie leczone za pomocą terapii manualnej i technik osteopatycznych. Głównym celem leczenia CMD jest leczenie objawów występujących u pacjenta. Ból zostaje złagodzony i następuje poprawa funkcjonowania w obszarze szczęki. Opracowujemy również strategie zapobiegania nawrotom bólu. Aby utrwalić ten wynik w najlepszy możliwy sposób, tworzony jest indywidualny program ćwiczeń.

KONTAKT
Godziny otwarcia

Was passiert in einer Physiotherapeutischen CMD-Behandlung?

Mittels Befunderhebung und Funktionsuntersuchung werden mögliche Gründe für die Beschwerden ermittelt. Diese werden dann mit manualtherapeutischen und osteopathischen Techniken behandelt. Vordergründig bei der CMD- Behandlung steht die Symptombehandlung des Patienten. Die Schmerzen werden gelindert und eine anschließende Funktionsverbesserung im Kieferbereich wird erlangt. Außerdem entwickeln wir Strategien entwickelt, um wiederkehrenden Schmerzen zu verhindern. Um dieses Ergebnis bestmöglich zu festigen, wird ein individuelles Übungsprogramm erstellt.

Was für Möglichkeiten habe ich, wenn ich an einer CMD-Behandlung interessiert bin?

Eine CMD-Behandlung gestaltet sich interdisziplinär, d.h. verschiedene Berufsgruppen wie Zahnärzte und Kieferorthopäden, sind am Behandlungsprozess beteiligt. Eine Überweisung von ihrem Zahnarzt leitet eine physiotherapeutische Behandlung ein.

Bei Fragen stehen wir ihnen gerne zur Verfügung!